تأمین

یکی از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران در احداث واحدهای صنعتی ، تامین اقلام مورد نیاز پروژه است و در صورت عدم شناخت کافی از سازندگان و فروشندگان مرتبط با کالاهای مورد نیاز ، این موضوع به چالشی بزرگ برای ایشان تبدیل خواهد شد . کیفیت نامناسب و قیمت بالا و بعضاً تخلفاتی که در ارائه اقلام مورد نیاز از طرف برخی از سازندگان و فروشندگان صورت می پذیرد می تواند خسارات جبران ناپذیری به صاحبان سرمایه وارد کند . یکی از مهمترین خدمات (( احداث صنعت )) تامین اقلام مورد نیاز ساختمان ، تاسیسات و ماشین آلات و تجهیزات در احداث واحدهای صنعتی است . سالها تجربه احداث واحدهای صنعتی و شناخت سازندگان و فروشندگان خبره و منصف ، این مزیت را به (( احداث صنعت )) داده است که بتواند اقلام مورد نیاز کارفرمایان عزیز را با کیفیت و قیمت و شرایط مناسب تامین و تحویل نماید .