تابلوهای صنعتی

یکی از اجزای لاینفک تاسیسات برقی ، تابلو های صنعتی برق در کارخانه می باشد . بعد از تعیین مصرف کننده های برق در یک کارخانه اعم از ماشین آلات تولیدی و ساختمان و تاسیسات ، نوع و شکل تابلوهای مورد نیاز کار مشخص می گردد . در طراحی تابلوهای صنعتی مورد نیاز موارد تخصصی بسیار زیادی مد نظر است از جمله نیاز مصرفی مصرف کننده ها ، کنترل محلی ، اتومات یا نیمه اتومات بودن ، خواست کارفرما و بودجه موجود . انتخاب تولید کنندگان و سازندگان تابلو های صنعتی از دیگر موارد بسیار مهم است که باید با دقت زیاد و شناخت کافی از آنان صورت گیرد . استفاده از مواد و ملزومات و ورق مناسب در ساخت تابلو های صنعتی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است . احداث صنعت با داشتن سالها تجربه در احداث کارخانه های صنعتی و شناخت لازم و کافی از نوع و شکل کار و آگاهی کامل از سازندگان و تولید کنندگان معتبر تابلوهای صنعتی ، طراحی و نظارت بر ساخت و تحویل و نصب تابلوهای صنعتی کارخانه شما را به بهترین شکل ممکن به انجام می رساند .