تاسیسات آب رسانی

انواع مصارف آب در واحدهای صنعتی :
1 - فرآیند تولید
2 - آبیاری و فضای سبز
3 - آب شرب کارکنان
معمولا واحدهای صنعتی بنا به نیاز مصرفی خود در بخش های فوق الذکر نسبت به خریداری انشعاب آب مصرفی اقدام می نمایند . لذا بر اساس طراحی انجام شده برای بخش های مختلف تولیدی و غیر تولیدی ، نیاز به طراحی و اجرای تاسیسات آبرسانی بوجود می آید . در این مرحله باید با اندازه گیری و محاسبه میزان مصرف هر یک از مصرف کننده های نهایی آب ، تاسیسات آبرسانی را طراحی نمود .

تاسیسات آبرسانی شامل بخشهای زیر است
1- مخازن ذخیره و نگهداری آب :
مخازن ذخیره و نگهداری آب مصرفی واحدهای صنعتی به سه شکل طراحی و اجرا می شوند .
- مخازن زیرزمینی
- مخازن روی سطح زمین ( استخرها )
- مخازن هوایی
بسته به نوع و میزان مصرف و در صورت نیاز جهت ذخیره سازی آب از مخازن فوق در طراحی و ساخت مسیر تاسیسات آبرسانی واحد صنعتی استفاده می شود . در برخی از صنایع مصرف آب در فرآیند تولید بسیار قابل ملاحظه می باشد . لذا مخازن نگهداری آب ، توانایی نگهداری و آماده سازی این آب مصرفی را فراهم می نماید .در برخی مواقع علاوه بر میزان آب مصرفی ، فشار آب نیز در فرآیند های کاری مد نظر می باشد که به این دلیل از مخازن ذخیره آب هوایی استفاده می شود .
2 - موتور خانه و تجهیزات و متعلقات
جهت انتقال آب به سمت مصرف کننده ها نیاز به نیروی انتقال می باشد که به کمک موتورها و تجهیزات جانبی این کار صورت می گیرد . محاسبه و طراحی موتورخانه انتقال آب به بخش های مختلف کارخانه توسط مهندسین با تجربه صورت می گرد . محاسبه و طراحی این بخش از حساسیت ویژه ای برخوردار می باشد . چنانچه هر گونه نقصی در این محاسبات و طراحی وجود داشته باشد ، واحد صنعتی در حین تولید با اختلالات بسیار عمده ای مواجه شده و عملکرد مناسبی نخواهد داشت و چه بسا فرآیند تولید با توقف مواجه خواهد شد .
3 - لوله ها و شیر ها و اتصالات مسیر انتقال
جهت انتقال آب از مخازن یا ورودی آب کارخانه به مصرف کننده های نهایی اعم از تولیدی یا غیر تولیدی از لوله های مختلف استفاده می شود . در مسیر انتقال در مکان های مورد نیاز از اتصالات و شیرآلات مختلف نیز استفاده می شود . بسته به نوع و میزان و محل مصرف از انواع لوله های مانیسمان ، گالوانیزه ، چدنی ، استیل و یا ÷لیمری استفاده می شود .
احداث صنعت با بهره گیری از تجربه اجرای تاسیسات آبرسانی در واحدهای مختلف کلیه مراحل اعم از محاسبه و طراحی و خرید و اجرای تاسیسات آبرسانی واحد صنعتی شما را به بهترین شکل ممکن تضمین می نماید .
.