تجهیز کارگاه

تجهیز کارگاه، عبارت است از عملیات، اقدام‌ها و تدارکاتی که باید به صورت موقت برای دوره اجرا انجام شود؛ تا آغاز کردن و انجام دادن عملیات پروژه طبق اسناد و مدارک پیمان، میسر شود. تجهیز کارگاه به طور مستقیم و غیرمستقیم بر توانایی‌های نیروی انسانی و بهره‌وری و اثربخشی منابع مورد نیاز پروژه تاثیر بالقوه‌ای اعمال می‌کند. یک تجهیز خوب می‌تواند یک فرآیند خوب را هدایت کند و یک تجهیز بد، آشفتگی، روزمرگی و هدر دادن منابع موجود در کارگاه را موجب شود.

- اولین مرحله در تجهیز کارگاه بررسی و گردآوری اطلاعات مورد نیاز از جمله موضوع پروژه، منابع مورد نیاز پروژه، برنامه اجرای پروژه و منطقه جغرافیایی پروژه است.

- در مرحله بعد و با توجه به اطلاعاتی که در خصوص پروژه به دست آمده است باید نسبت به ارائه طرحی در مورد فرآیند تجهیز کارگاه اقدام شود. در طراحی پروژه باید نکات اجرایی و ایمنی که در بالا به آن‌ها اشاره شد را حتماً مد نظر داشت.
- بعد از تائید طرح تجهیز کارگاه باید به سراغ تأمین منابع و مصالح ساختمانی مورد نیاز رفت. این مرحله در پیشرفت تجهیز نقش مهمی دارد. برخی منابع و مصالح که ضروری هستند را می‌توان در همان ابتدای کار تأمین کرد.
- در مرحله بعد پیاده سازی و اجرای مراحل مختلف تجهیز کارگاه شروع می‌شود. در صورتی که مراحل قبلی به خوبی به اجرا در آمده باشند این بخش از تجهیز که در واقع بخش اصلی هم است به خوبی و با سرعت قابل قبولی به پیش خواهد رفت.
- در مرحله آخر هم باید به بررسی و بازرسی عملیات‌های صورت گرفته اقدام کرد. در این مرحله می‌توان اطلاعات نقشه‌های طراحی شده، اشکالات طرح، اشکالات پیاده سازی و موانع که باعث ایجاد تغییرات شده است را مشخص کرد.
(( احداث صنعت )) آمادگی انجام صفر تا صد اقدامات لازم جهت تجهیز کارگاه ساختمانی واحد صنعتی شما با کیفیت و هزینه و شرایط مناسب را دارد .