سیستم های حفاظتی و امنیتی

نظارت و حفاظت و ایمنی از دارائیهای فیزیکی کارخانه اهمیت بسیار زیادی دارد . در این خصوص استفاده از امکانات بصری از جمله دوربین های نظارتی و کنترلی می تواند کمک شایانی به نظارت و حفاظت از کارخانه بنمابد . تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری دوربین های نظارتی روز به روز در حال ارتقائ هستند و با کمک اینترنت می توان از آنها در نظارت از راه دور بهره جست . در بسیاری از موارد کنترل و نظارت حین فرآیندهای کاری از ماشین آلات و تاسیسات و تجهیزات نیز می تواند به وسیله این تجهیزات صورت گیرد . کنترل و نظارت بر ساختمانها و فضاهای کارخانه نیز با کمک این تجهیزات آسان و راحت می شود . البته همه این موارد در صورتی کاربرد دارد که یک طراحی صحیح و خرید لوازم مناسب و با استفاده از یک مجری زبده کار صورت گیرد . متاسفانه طراحی غلط و یا استفاده از کالاهای بدون کیفیت و انتخاب مجری نادرست و ناکارآمد می تواند خسارات جبران ناشدنی به دنبال داشته باشد . احداث صنعت با تجربه طراحی و اجرای متعدد این تاسیسات ،طراحی ، خرید و نصب و بهره برداری از این امکانات را تضمین می نماید .