عملیات خاکی

به کلیه عملیاتی که جهت تسطیح و آماده سازی اراضی، تمیز سازی بستر و حریم راه، خاکریزی و خاک برداری برای مقاصد مختلف عمرانی همچون راهسازی و ساختمان سازی ، انجام می شود، عملیات خاکی اطلاق می شود. عملیات های خاکی می بایست بر اساس نقشه های اجرایی و یا دستورات دستگاه نظارت صورت پذیرند. در واقع در نقشه های اجرایی ابعاد و اندازه های لازم برای تمامی عملیات های خاکی مانند خاکریزی و خاکبرداری و به عبارتی حجم عملیات خاکی مشخص می شود.

حذف عوامل مزاحم
در محل ساخت سوله ممکن است اقلامی مانند درخت و گیاهان و ریشه های آنان، سنگ و کلوخ و موارد دیگری باشد که به طور کامل جمع آوری می شود.

قطع درختان نیاز به مجوز دارد که قبل از این کار باید اخذ شود. در انتخاب زمین دقت نمایید هزینه جمع آوری سنگ و مصالح زیاد نگردد.

موقعیت اجرای سوله
در محلی که میخواهیم ساخت سوله را در آن انجام دهیم شمال جغرافیایی را منطبق می کنیم. برای انجام این کار که به آن توجیه نقشه نیز می گوییم شمال نقشه را با شمال جغرافیایی تطبیق می دهیم. سپس محور های طولی و عرضی را مشخص می کنیم. برای این کار محور مبنا را با استفاده از دو میخ در ابتدا و انتهای کار مشخص می کنیم. اکنون بقیه محور های طولی و عرضی را بر اساس محور مبنا مشخص می کنیم. این کار با کمک دوربین تئودولیت و ریسمان و متر و گونیا و … انجام می شود.
تسطیح زمین
زمینی که سوله در آن بنا می شود باید مسطح شود. این تسطیح یعنی هم خاک سفت شود و هم شیب نداشته باشد. در صورت شیب دار بودن زمین می بایست شیب آن گرفته شود. این امر برای تراز بودن سوله لازم است. برای این کار از دوربین های مخصوص بهره گیری می شود. پس از شیب گیری تسطیح زمین با کمک غلتک راه سازی انجام می شود. این عمل خاک را فشرده و صاف می کند.
محاسبه ی حجم عملیات خاکی
محاسبه حجم عملیات خاکی از مهمترین مراحل در اجرای یک پروژه عمرانی می باشد. بسته به شرایط هر منطقه و وجود و یا عدم وجود تاسیسات، تجهیزات و بنا های دیگر، مستحدثات، ابنیه فنی و عوامل دیگر حجم عملیات خاکی متفاوت خواهد بود.
نرم افزار های کاربردی در محاسبه حجم عملیات خاکی
نرم افزار محاسبه حجم عملیات خاکی (Grade plan)
نرم افزار راهسازی راهکار- RahkaR Road Software
نرم افزارAuto Civil 3D
نرم افزار Auto Land
ماشین آلات مورد نیاز برای عملیات خاکی
• لودر
• بیل مکانیکی
• بیل بکهو
• شاول
• مینی لودر
• کامیون
برای عملیات پی کنی و گودبرداری، راندمان بیل مکانیکی بیشتر از لودر می باشد. چون بیل مکانیکی قادر است به صورت همزمان با عملیات خاکبرداری، عملیات بار گیری را نیز انجام دهد. راندمان بیل های مکانیکی چرخ زنجیری، نسبت به بیل های مکانیکی چرخ لاستیکی بالاتر است. همچنین در انتخاب نوع ماشین آلات باید به جنس زمین، میدان مانور ماشین آلات و هم چنین قابلیت تردد ماشین آلات توجه کرد. انتخاب نوع ماشین آلات عملیات های خاکی بر عهده ی سرپرست کارگاه است. کلیه عملیات خاکبرداری و خاکریزی باید بر اساس نقشه های اجرایی و برابر با ابعاد و اندازه های مشخص شده در نقشه ها یا دستورات دستگاه نظارت انجام شود. در حین عملیات خاکبرداری و خاکریزی باید مراقبت کامل به عمل آید تا هیچ گونه آسیبی به تأسیسات، تجهیزات، مستحدثات، ابنیه فنی، علائم و نقاط ثابت نقشه برداری، و اموال دیگر وارد نیاید. خاکهای غیر قابل مصرف و نیز خاکهای مناسب زائد بر مصرف باید در محلی که توسط دستگاه نظارت تعیین می گردد، ذخیره شود . از انبار کردن این مصالح در اراضی زیر کشت، محوطه ترانشه ها، بستر رودخانه ها و نهرها و حریم راه باید خودداری شود. مصالح مرطوب یا یخ زده که در صورت خشک شدن به صورت مصالح مناسب در می آیند باید خشک شده و سپس در عملیات خاکریزی به کار برده شوند. به منظور استفاده مصالح حاصل از خاکبرداری در کارهای بنایی و ابنیه فنی، دستگاه نظارت می تواند دستور نگهداری و انبار کردن مصالح از قبیل سنگ، شن و ماسه و غیره را که از برشها به دست می آید صادر نماید. (( احداث صنعت )) آمادگی انجام صفر تا صد اقدامات لازم جهت اجرای عملیات خاکی و تسطیح واحد صنعتی شما با کیفیت و هزینه و شرایط مناسب را دارد .