محوطه و فضای سبز

یکی از نقاط مهم در بخش احداث ساختمان کارخانه ، محوطه و فضای سبز آن است . با توجه به اینکه هر واحد صنعتی کارآیی و نیاز مختص به خود را در خصوص محوطه دارد ، طراحی و احداث محوطه هر واحد صنعتی بسته به نیازهای آن صورت می پذیرد . نحوه تامین مواد اولیه و بارگیری و حمل و نقل محصولات تولیدی و یا استفاده از محوطه در فرآیند تولید برخی محصولات ، طراحی و ساخت محوطه را مشخص می نماید . در این بین آلودگی های ناشی از فعالیتهای صنعتی نیز عاملی است تا فضای سبز در طراحی محوطه کارخانه نقش اساسی داشته باشد . در این خصوص از درختان و گیاهانی که بتوانند بخشی از این آلودگی را جذب و باعث پاکی هوای محوطه شوند ، می توان استفاده نمود . در طراحی محوطه و فضای سبز یک واحد صنعتی نحوه ورود و خروج کارکنان و تردد وسایط نقلیه و محل پارک این وسایل در داخل کارخانه نیز جزو آیتم های مد نظر می باشد . در نهایت آنچه مهم است این است که این طراحی باید بر اساس اصول و قواعدی باشد که نکات مهم آن در بالا اشاره گردید . (( احداث صنعت )) آمادگی انجام صفر تا صد اقدامات لازم جهت احداث (( محوطه و فضای سبز )) واحد صنعتی شما با کیفیت و هزینه و شرایط مناسب را دارد .