نقشه های اجرایی

پس از تهیه طراحی اولیه و جانمایی ساختمان و ماشین آلات و تجهیزات و تاسیسات و فضای سبز و محوطه و دیگر موارد ، بررسی همه جانبه آن صورت گرفته و پس از تایید مشاوران طرح و کارشناسان واحدهای ذیربط به تایید هیئت مدیره یا مدیر عامل می رسد . اکنون بر اساس طراحی فوق نسبت به طراحی نقشه های اجرایی اقدام می گردد .

نقشه های اجرایی شامل موارد زیر است :
- نقشه اجرایی ساختمان و محوطه
- نقشه اجرایی تاسیسات مکانیکی
- نقشه اجرایی تاسیسات برقی
کلیه نقشه های فوق باید بر اساس ضوابط و مقررات حاکم سازمان های زیر طراحی و تهیه شود .:
_ سازمان نظام مهندسی
_ شرکت شهرکهای صنعتی ( اگر طرح داخل شهرک صنعتی باشد )
_ سازمان محیط زیست

_ وزارت کار و امور اجتماعی
_ وزارت صمت
_ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
_ اداره نظارت بر مواد غذایی ( برای طرح های غذایی )
طراحی و تهیه نقشه های اجرایی توسط مهندسین دارای مجوز و امضا از سازمان نظام مهندسی صورت می پذیرد . نقشه های تهیه شده و مهر و امضا شده ، به تایید سازمان های ذیربط می رسد . پس از تایید نقشه های اجرایی ، طرح آماده اجرا است .
(( احداث صنعت )) آمادگی انجام صفر تا صد اقدامات لازم جهت تهیه نقشه های اجرایی واحد صنعتی شما با کیفیت و هزینه و شرایط مناسب را دارد .